Produkty

KOAGULANTY ŻELAZOWE

Cała gama produktów PIX.

KOAGULANTY GLINOWE

Cała gama produktów:

 • PAX
 • SAX
 • ALS
PREPARATY BIOLOGICZNE
ŚRODKI CHEMICZNE PRZEMYSŁOWE
 • wodorotlenek sodu
 • soda kaustyczna
 • kwas siarkowy,
 • kwas fosforowy
 • środki zmiękczające, odwapniające
 • środki myjące kwaśne i zasadowe
 • bariera antyodorowa
 • środki antypienne
ZAGĘSZCZANIE I ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Oferujemy produkty renomowanych firm z całego świata:

 • Polimery (flokulanty) anionowe i kationowe
  • Emulsje anionowe i kationowe
  • Proszki anionowe i kationowe
INSTALACJE I URZĄDZENIA
 • Stacje do roztwarzania i dozowania polimeru (flokulantów)
 • Stacje dozowania koagulantów
 • Pompki dozujące
 • Zbiorniki magazynowe

 

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszystkie pytania i zaproponujemy optymalne rozwiązania.