Wod-Chem

Chemia dla środowiska

Laboratorium

Analiza fizyko-chemiczna wody, ścieków, badania mikroskopowe osadu czynnego.

Woda i ścieki

Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, uzdatnianie wody.

Papiernictwo

Żywice, środki wspomagające, kleje, środki ochrony sita, biocydy, barwniki.

Magazynowanie

Profesjonalne magazynowanie surowców chemicznych, zgodne z normami magazynowania.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszystkie pytania i zaproponujemy optymalne rozwiązania.